• ۱۵ آذر ۹۶
    • 0
    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    سرطان پستان امروزه یک بیماری قابل درمان است. پس از تکمیل درمان، بیماران سالهای سال زندگی طبیعی دارند وی عوارض درمان، از جمله عوارض جراحی میتواند بیماران را رنج دهد. این امر موجب شده جراحان از ابتدای تشخیص بیماری، به فکر مشکلات پس از درمان بیماران باشند. سال ها پیش درمان جراحی سرطان پستان فقط

    ادامه مطلب ←

کدام ترشحات پستان مشکوک تلقی میشوند؟

ترشحاتی که خود بخود خارج شوند، از یک مجرا خارج شوند، از یک پستان باشند، خونی باشند، در یک خانم بالای ۴۰ سال اتفاق بیفتد.

آیا ترشح از پستان میتواند طبیعی باشد؟

ترشحاتی که خود بخود نباشند از هردوپستان و از مجاری متعدد خارج شوند در اکثر خانمها وجود دارند. در صورت طبیعی بودن معاینه و تصویربرداری نیاز به اقدام درمانی و پیگیری دراز مدت نخواهند داشت.

آیا مصرف دارو میتواند باعث ترشحات پستان گردد؟

ممکن است با مصرف داروهایی مانند متیل دوپا، رانیتیدین، سایمتیدین و یا رزرپین این ترشحات دیده شوند. ترشحاتی که در اثر مصرف دارو ها ایجاد شوند خصوصیات ترشحات مشکوک را نخواند داشت.

آیا بیماری هایی وجود دارند که عامل این ترشحات باشند؟

بالابودن پرولاکتین و کم کاری تیرویید میتوانند علت این ترشحات باشند که البته در این شرایط هم خصوصیات ترشحات طبیعی را خواهند داشت.

برای ترشحات غیر طبیعی چه بررسی هایی لازم است؟

آزمایش (سیتولوژی) از ترشحات پستان، بجز مواردی که مشکوک تلقی شوند، ضرورت نخواهد داشت. ولی معمولا لازم میشود این ترشحات از نظر وجود خون بررسی شوند. سایر بررسی ها شامل انجام ماموگرافی، سونوگرافی و در برخی موارد MRI میگردد.

آیا داکتوگرافی برای همه این بیماران لازم است؟

انجام عکسبرداری رنگی از مجرای شیری (داکتوگرافی) برای یافتن توده های داخل مجرا زمانی لازم میگردد که روش های تصویر برداری مثل ماموگرافی و سونوگرافی ضایعه ای را پیدا نکنند. طبیعتا انجام این بررسی در ترشحات غیر مشکوک لازم نمی باشد.

آیا علت ترشحات غیر طبیعی همیشه سرطان است؟

در واقع سرطان علت نسبتا نادری برای ترشحات غیر طبیعی پستان است. اما به دلیل مطرح بودن سرطان لازم است تمامی این بیماران دقیقا مورد بررسی قرار بگیرند.