• ۱۵ آذر ۹۶
    • 0
    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    سرطان پستان امروزه یک بیماری قابل درمان است. پس از تکمیل درمان، بیماران سالهای سال زندگی طبیعی دارند وی عوارض درمان، از جمله عوارض جراحی میتواند بیماران را رنج دهد. این امر موجب شده جراحان از ابتدای تشخیص بیماری، به فکر مشکلات پس از درمان بیماران باشند. سال ها پیش درمان جراحی سرطان پستان فقط

    ادامه مطلب ←

آیا درمان سرطان پستان بدون جراحی ممکن است؟
بجز در مرحله چهارم بیماری که متاستاز به سایر ارگانها پیش آمده باشد، در سایر موارد حتما جراحی بخشی از درمان خواهد بود.

آیا لازم است همیشه کل پستان مبتلا برداشته شود؟
خیر، همیشه لازم نیست. روش های مختلفی وجود دارند که با استفاده از آنها میتوان پستان را حفظ کرد. درواقع در این روش ها که به آنها روشهای حفظ پستان گفته میشود تومور به همراه حاشیه ای از بافت سالم برداشته میشود و شکل کلی پستان دوباره برقرار میگردد.

آیا برداشتن کل پستان درمان کامل تری است؟
برداشتن کل بافت پستان که به آن عمل جراحی ماستکتومی گفته میشود احتمال عود موضعی(عود تومور در محل اولیه آن) را به حداقل میرساند. اما احتمال متاستاز(درگیری سایر اعضا) در ماستکتومی و در روش های حفظ پستان (لامپکتومی) برابر است. البته تفاوت میزان عود موضعی در ماستکتومی و روش های حفظ پستان در صورتی که همراه با پرتودرمانی باشد، بسیار اندک است.

آیا برداشتن کل پستان میتواند از شیمی درمانی جلوگیری کند؟
خیر، هدف اصلی از شیمی درمانی به حداقل رساندن احتمال متاستاز(درگیری سایر اعضای بدن) میباشد و نوع جراحی اعم از ماستکتومی ویا لامپکتومی (حفظ پستان) در نیاز بیمار به شیمی درمانی بی تاثیر خواهد بود.

آیا برداشتن کل پستان میتواند نیاز بیمار به رادیوتراپی را برطرف سازد؟
در بعضی بیماران بله. وقتی بیمار مبتلا به سرطان پستان لامپکتومی میشود بقیه بافت پستان باید پرتودرمانی (رادیوتراپی) بگیرد. طبیعتا برداشتن کل پستان نیاز بیمار به این پرتودرمانی را برطرف خواهد ساخت. اما گاهی علت تجویز پرتودرمانی اندازه تومور ویا تعداد غدد لنفاوی درگیر در ناحیه زیربغل است که دراین موارد انجام عمل جراحی ماستکتومی (برداشتن کل پستان) نیاز به رادیوتراپی را برطرف نخواهد کرد.

آیا ماستکتومی (برداشتن کل پستان) برای سرطان های پیشرفته و لامپکتومی (حفظ پستان) برای مراحل اولیه سرطان انجام میشود؟
نه لزوما. در تومورهای کوچک تر و مراحل اولیه سرطان پستان انجام جراحی حفظ پستان راحت تر قابل انجام است اما گاهی ماستکتومی در مراحل خیلی زودرس بیماری توصیه میگردد. درمقابل در مراحل پیشرفته نیز میتوان با انجام شیمی درمانی قبل از جراحی تومور را کوچک کرد و سپس اقدام به جراحی حفظ پستان (لامپکتومی) نمود.

آیا برداشتن هردو پستان لازم است؟
مگر زمانی که هر دو پستان درگیر باشند برداشتن هر دو پستان ضرورت ندارد. برداشتن پستان مقابل به صورت پیشگیرانه انجام میشود. لطفا به مبحث ماستکتومی پیشگیرانه مراجعه کنید.