• ۱۵ آذر ۹۶
    • 0
    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    سرطان پستان امروزه یک بیماری قابل درمان است. پس از تکمیل درمان، بیماران سالهای سال زندگی طبیعی دارند وی عوارض درمان، از جمله عوارض جراحی میتواند بیماران را رنج دهد. این امر موجب شده جراحان از ابتدای تشخیص بیماری، به فکر مشکلات پس از درمان بیماران باشند. سال ها پیش درمان جراحی سرطان پستان فقط

    ادامه مطلب ←

درمان سرطان پستان شامل چه مواردی میشود؟

برنامه درمانی هر بیماری باید بسته به شرایط بیمار و نوع تومور در نظر گرفته میشود اما معمولا شامل جراحی، شیمی درمانی، هورمون درمانی و درمان ضد HER2 میگردد.

کدام روش درمانی در سرطان پستان اول انجام میشود و این به چه مواردی بستگی دارد؟

نکته مهم این است که در مراحل اولیه، بیماری موضعی محسوب میشود یعنی انتظار میرود که بیماری محدود به خود پستان باشد به همین دلیل درمان هم موضعی انجام میگیرد یعنی جراحی خود پستان و احتمالا پرتودرمانی . اما در مراحل پیشرفته تر، وقتی غدد لنفاوی زیر بغل درگیری قابل توجه داشته باشند، علاوه بر درمان موضعی، درمان کل بدن انجام میشود تا از گسترش محدوده بیماری به سایر نقاط بدن جلوگیری گردد و البته در این میان درمان کل بدن اولویت خواهد داشت و به همین دلیل درمان کل بدن که شامل شیمی درمانی و هورمون درمانی میگردد، ممکن است قبل از جراحی انجام شود.

درمان بر اساس مراحل بیماری:

در مرحله درجا یا stage 0 معمولا جراحی و پس از آن پرتودرمانی انجام میگیرد. این بیماران معمولا نیاز به هورمون درمانی دراز مدت دارند.

در مرحله زودرس یا stage1-2 معمولا جراحی سپس شیمی درمانی و پس از آن پرتودرمانی انجام میگیرد. هورمون درمانی بسته به نوع تومور ممکن است لازم شود.

در مرحله پیشرفته موضعی یا stage 3 در بیشتر موارد اول شیمی درمانی انجام میشود و پس از آن جراحی و پرتودرمانی.  معیار انحام هورمون درمانی در این مرحله هم وضعیت خاص گیرنده ای هومونی تومور است.

در مرحله پیشرفته یا stage 4 از هورمون درمانی یا شیمی درمانی استفاده میشود و جراحی برداشتن تومور پستان فقط در شرایط خاصی انجام می پذیرد.

اگر بیمار درمان نشود چه اتفاقی می افتد؟

بیمارانی که درمان نشوند به طور متوسط ظرف ۲/۷ سال فوت خواهند کرد. در مقابل بیمارانی که به موقع شناخته و درمان شوند به ندرت در ۵ تا ۱۰ سال اول مشکلی برایشان ایجاد میشود. برای اطلاعات بیشتر به قسمت “پیش آگهی” مراجعه کنید.

آیا روش های مختلف درمان همزمان قابل انجامند؟

انجام جراحی در زمان شیمی درمانی ویا انجام همزمان شیمی درمانی و رادیوتراپی توصیه نمی گردد. معمولا اول جراحی انجام میشود بعد از آن شیمی درمانی انجام شده و پس از آن رادیوتراپی انجام میشود. درمان ضد HER2  وهورمون درمانی آخرین مراحل خواهند بود.