• ۱۵ آذر ۹۶
    • 0
    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    سرطان پستان امروزه یک بیماری قابل درمان است. پس از تکمیل درمان، بیماران سالهای سال زندگی طبیعی دارند وی عوارض درمان، از جمله عوارض جراحی میتواند بیماران را رنج دهد. این امر موجب شده جراحان از ابتدای تشخیص بیماری، به فکر مشکلات پس از درمان بیماران باشند. سال ها پیش درمان جراحی سرطان پستان فقط

    ادامه مطلب ←

عفونت پستان در چه افرادی بیشتر دیده میشود؟

عفونت پستان بیشتر در زمینه بارداری و شیردهی شایع است اما در خانمهای غیر شیرده به صورت ماستیت پری داکتال و یا ماستیت گرانولوماتو دیده میشود که نسبتا نادر است و با مصرف دخانیات بیشتر دیده میشود.

آبسه پستان چیست؟

حفره حاوی چرک است که درزمینه عفونت های پستانی ممکن است ایجاد شود.

درمان آبسه پستان چیست؟

آبسه همیشه باید تخلیه شود.تخلیه و شستشوی مکرر زیرهدایت سونوگرافی بهترین روش درمان است. آنتی بیوتیک خوراکی هم داده میشود و میزان موفقیت این روش با یک بار آسپیراسیون در آبسه های زیر ۳ سانتی متر تقریبا ۹۰% است.

در چه مواردی آبسه باید جراحی شود؟

درمواردی که شستشو و تخلیه با هدایت سونوگرافی ناموفق باشد و درمواردی که پوست روی آبسه از بین برود جراحی لازم میگردد.

آیا سرطان میتواند علت عفونت باشد؟

نوع خاصی از سرطان پستان که سرطان التهابی نام دارد شباهت زیادی به عفونت پستان دارد. به همین دلیل در عفونت های مقاوم به درمان لازم است نمونه برداری هم انجام شود.

آیا بروز آبسه و عفونت های پستانی خطر بروز سرطان پستان را افزایش میدهد؟

خیر این موارد اگر از ابتدا سرطان التهابی نباشند خطر سرطان را افزایش نمیدهند.

درمان آبسه پستان در خانمهای شیرده چیست؟

تفاوت عمده ای با درمان در خانم های غیر شیرده ندارد. تاکید میشود که شیردهی ادامه یابد و شیر پستان ها تخلیه شوند.