• ۱۵ آذر ۹۶
    • 0
    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    سرطان پستان امروزه یک بیماری قابل درمان است. پس از تکمیل درمان، بیماران سالهای سال زندگی طبیعی دارند وی عوارض درمان، از جمله عوارض جراحی میتواند بیماران را رنج دهد. این امر موجب شده جراحان از ابتدای تشخیص بیماری، به فکر مشکلات پس از درمان بیماران باشند. سال ها پیش درمان جراحی سرطان پستان فقط

    ادامه مطلب ←

شیمی درمانی چیست؟

شیمی درمانی به معنی از بین بردن سلولهای سرطانی با استفاده از داروهای خاص میباشد. این داروها سلولهای درحال تقسیم را ازبین میبرند به همین دلیل بیشترین آسیب به سلولهای سرطانی میرسد چرا که خصوصیت بارز سلولهای سرطانی این است که سرعت تکثیر آنها بالاست. این سلولها به محض این که وارد مراحل تکثیر سلولی میشوند داروهای شیمی درمانی آنها را از بین میبرند. اما در بافتهای طبیعی بدن تعداد سلولهای درحال تقسیم بسیارکم هستند و به همین دلیل آسیب کمی هم به آنها وارد میشود.

چرا باید شیمی درمانی انجام شود؟

پس از این که تومور با جراحی برداشته شد احتمال این که سلولهایی در بدن باقی مانده باشند هنوز باقی است و لازم است شیمی درمانی انجام شود تا احتمال بهبود کامل افزایش یابد. شیمی درمانی سلولهای سرطانی را نابود می کند.

چگونه شیمی درمانی انجام میشود؟

شیمی درمانی تزریق مجموعه داروهایی است که با فاصله زمانی حدود ۳ هفته داده میشوند. این داروها عارضه هایی دارند که در این فواصل زمانی برطرف میشوند و بدن بیمار آمادگی دریافت سری بعدی داروها را پس از گذشت این فاصله زمانی بدست خواهد آورد.

عوارض شیمی درمانی کدامند؟

عوارض شیمی درمانی در زمان استفاده و یا پس از استفاده از داروها بروز می یابند. عوارضی که در زمان استفاده ایجاد میشوند معمولا گذرا و قابل برگشت هستند. شایعترین این عوارض عبارتند از تهوع، استفراغ، ریزش موها و کاهش سلولهای خونی.عوارض درازمدت این داروها عبارتند از نارسایی تخمدان ها، اختلالات قلبی.

آیا شیمی درمانی باعث ریزش مو میشود؟

فولیکولهای مو سرعت تکثیر بالا دارند به همین دلیل تحت تاثیر داروهای شیمی درمانی قرار میگیرند که نتیجه آن ریزش موها است. اما پس از پایان شیمی درمانی معمولا موها دوباره ایجاد خواهند شد.

آیا درهمه موارد سرطان پستان انجام شیمی درمانی لازم است؟

انجام شیمی درمانی معیارهای مشخصی دارد. مثلا وقتی غدد لنفاوی زیربغل درگیر شده باشند لازم میشود ویا در تومورهایی که از نظر گیرنده هورمونی (استروژن و پروژسترون) منفی هستند انجام شیمی درمانی ضرورت خواهد داشت. سرطان هایی که از طرق غربالگری پیدا میشوند معمولا در مراحل خیلی زودرس شناسایی میشوند و احتمال نیاز به شیمی درمانی در آنها کمتر است. درمقابل سرطان هایی که با تاخیر شناسایی میشوند به احتمال زیاد به شیمی درمانی نیاز پیدا خواهند کرد.

در چه مواردی شیمی درمانی قبل از جراحی انجام میشود؟

در سه حالت شیمی درمانی قبل از جراحی انجام میشود:

اول در سرطان هایی که به صورت موضعی پیشرفته باشند (یعنی تومورهای بزرگ تر از ۵ سانتی متر یا درگیری پوست یا درگیری وسیع غدد لنفاوی زیربغل یا سرطان التهابی). در این شرایط اول شیمی درمانی انجام میشود تا حجم تومور را کم کند تا هم تومور قابل جراحی گردد وهم احتمال عود موضعی کم شود.

دوم در سرطان هایی است که پیشرفته نیستند ولی بیمار تمایل به حفظ پستان داشته باشد اما به علت بزرگی نسبی تومور امکان حفظ پستان نباشد. در این شرایط انجام شیمی درمانی از حجم تومور می کاهد و امکان جراحی حفظ پستان فراهم می گردد.

سوم در مواردی است که سرطان پیشرفته نیست اما از ابتدا نیاز به انجام شیمی درمانی واضح است. در این شرایط میتوان اول شیمی درمانی و سپس جراحی انجام داد. البته در این حالت خاص این که شروع درمان با جراحی باشد ویا شیمی درمانی مورد بحث است و شواهد کافی برای این که نشان دهد کدام بهتر است موجود نیست و توسط محققین در حال بررسی است.