• عود در سرطان پستان

  عود در سرطان پستان

  عود سرطان پستان به دو صورت دیده میشود: عود موضعی منطقه ای و متاستاز دوردست. عود موضعی منطقه ای به معنی بروز تومور در محل جراحی قبلی و یا زیر بغل همان طرف است. متاستاز دوردست به معنی بروز تومور در سایر نقاط بدن میباشد که در سرطان پستان شایع ترین محل ها استخوانها، ریه و کبد می باشند.

  1st%20color

  عود موضعی منطقه ای

  ۱۵ تا ۴۰ درصد موارد عود سرطان پستان را این نوع عود تشکیل میدهد. احتمال عود موضعی منطقه ای در بیمارانی که در مراحل زودرس بیماری شناسایی شده و ماستکتومی (برداشتن کل پستان) شده اند ۴ درصد و در بیمارانی که بیماری آنها زودرس بوده و تحت لامپکتومی (جراحی حفظ پستان) و پرتودرمانی قرار گرفته باشند این احتمال ۷ درصد است. عود موضعی منطقه ای سرطان پستان دربیمارانی که تحت جراحی حفظ پستان قرارگرفته اند نسبت به آنها که ماستکتومی شده اند دیرتر اتفاق می افتند. عود موضعی منطقه ای چه در پی ماستکتومی اتفاق بیفتند چه پس از لامپکتومی، معمولا قابل درمان است. عود موضعی منطقه ای پس از جراحی حفظ پستان معمولا با ماستکتومی (برداشتن کل پستان) درمان میشود. عود موضعی پس از ماستکتومی به صورت توده جدار فقسه سینه دیده میشود که درمان آن برداشتن توده با حاشیه ای از بافت سالم و رادیوتراپی است.

  متاستاز دوردست

    متاستاز در هر عضوی ممکن است رخ دهد و بسته به عضو گرفتار علائم آن متفاوت خواهد بود. شایع ترین محل متاستاز استخوان است که به صورت درد استخوانی افزایش یابنده در یک نقطه خاص از بدن خود را نشان میدهد. متاستاز ریوی خود را به صورت درد هنگام تنفس، سرفه و یا تنگی نفس نشان خواهد داد. علامت های شایع متاستاز کبدی درد و ناراحتی در ربع فوقانی راست شکم، احساس پری در همین ناحیه، کاهش وزن و بی اشتهایی است. متاستاز مغزی به صورت سردرد دائم، کاهش هشیاری، تشنج، ضعف در بعضی حرکت های خاص اندام ها، اختلالات حواس ویا اختلال در کنترل دفع ادرار یا مدفوع بروز می یابد.

  پاسخی بنویسید ←

ارسال یک پاسخ

لغو ارسال