• ۱۵ آذر ۹۶
    • 0
    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    سرطان پستان امروزه یک بیماری قابل درمان است. پس از تکمیل درمان، بیماران سالهای سال زندگی طبیعی دارند وی عوارض درمان، از جمله عوارض جراحی میتواند بیماران را رنج دهد. این امر موجب شده جراحان از ابتدای تشخیص بیماری، به فکر مشکلات پس از درمان بیماران باشند. سال ها پیش درمان جراحی سرطان پستان فقط

    ادامه مطلب ←

آیا بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان بیش از افراد عادی جامعه در معرض سرطان پستان قرار دارند؟

بستگان درجه یک فرد بیمار تقریبا دو برابر افراد عادی جامعه در معرض سرطان پستان قرار دارند. اما با این وجود “پرخطر” محسوب نمی شوند بجز موارد خاص:

بیمار مبتلا به سرطان پستان قبل از ۵۰ سالگی مبتلا شود.

بیمار مبتلا به سرطان پستان مرد باشد.

خانم مبتلا به سرطان پستان به سرطان دوطرفه پستان مبتلا باشد.

خانم مبتلا به سرطان پستان به سرطان تخمدان هم مبتلا باشد.

بیش از یک نفر از خانواده درجه اول به سرطان پستان یا سرطان تخمدان مبتلا باشد.

آیا لازم است بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان تست ژنتیک بدهند؟

در شرایط معمول لازم نیست مگر در حالت های خاصی که در پاسخ سوال قبل ذکر شد. در این شرایط خاص توصیه میشود که فرد مبتلا تست ژنتیک بدهد و تا زمانی که از منفی شدن تست اطمینان حاصل نشود بستگان درجه اول پرخطر محسوب می شوند.

آیا بستگان افراد مبتلا به سرطان پستان باید از سن پایین تری غربالگری را شروع کنند؟

فقط در موارد خاص ذکر شده دربالا، در سایر موارد فقط غربالگری معمول توصیه میشود یعنی ماموگرافی و معاینه توسط پزشک از سن ۴۰ سالگی و موارد دیگری که در بحث غربالگری آمده است. در گروه پرخطر لازم است غربالگری هر ۶ ماه انجام شود و از سن ۲۵ سالگی شروع شود.

آیا سرطان پستان یک بیماری خانوادگی است؟

۷۰ درصد سرطان های پستان زمینه خانوادگی ندارند. از ۳۰ درصد باقیمانده یک سوم آن (۱۰درصد) وابسته به ژن های BRCA یک و دو هستند. در ۲۰ درصد باقیمانده زمینه خانوادگی وجود دارد ولی ژن مربوطه قابل شناسایی نیست.

اگر کسی سرطان پستان بگیرد آیا میتوان نتیجه گرفت که خانواده وی خانواده ای است که در معرض سرطان پستان است؟

خیر، همان طور که در سوال قبل گفته شده در ۷۰ درصد موارد سرطان پستان یک بیماری غیر وابسته به خانواده است. اما اگر تست ژنتیک مثبت در خانواده باشد میتوان برداشت کرد که آن خانواده مربوط دارای زمینه سرطان پستان است اما با استفاده از تست ژنتیک میتوان تک تک افراد خانواده را از نظر زمینه ژنتیک مشخص نمود یعنی اگر در خانواده ای ژن سرطان پستان(BRCA 1, 2) شناسایی شده باشد، خطر بروز سرطان پستان در هرکدام از اعضای خانواده که آن موتاسیون را نداشته باشند برابر افراد عادی جامعه خواهد بود.