• ماستیت گرانولوماتو

  ماستیت گرانولوماتو

  ماستیت گرانولوماتو

  ماستیت گرانولوماتو یک بیماری التهابی پستان با علت ناشناخته است که ارتباطی با شیردهی نداشته معمولا در خانم های جوان، در سنین باروری و در چند سال اول پس از زایمان دیده میشود اما ممکن است در خانمهایی که زایمان نداشته اند هم دیده شود. این بیماری زمینه ساز سرطان نیست.(ماستیت گرانولوماتو)

  بیماری به صورت توده دردناک در نواحی محیطی پستان بروز می یابد و در تصویربرداری و در معاینه با سرطان قابل اشتباه است. ممکن است فقط یک توده وجود داشته باشد ویا توده های مختلف در نواحی مختلف پستان ایجاد شوند. ممکن است با زخم پوستی و خروج چرک همراه گردد. غدد لنفاوی برجسته در ناحیه زیربغل هم ممکن است لمس گردند. عود این بیماری بسیار شایع است در هفته ها ویا ماههای بعد ممکن است عارض شود.

  تشخیص بیماری با بررسی بافت شناسی (پاتولوِژی) مقدور است. برای بررسی پاتولوژی انجام نمونه برداری لازم است که معمولا به روش core انجام میشود. در آبسه های بزرگ مقاوم به درمان که نیاز به جراحی پیدا میکنند در زمان جراحی از جدار آبسه نمونه برداری هم انجام میشود.

  درمان این بیماری مانند هر عفونت دیگری با آنتی بیوتیک شروع میشود. نقاط تجمع چرک نیاز به تخلیه دارند که تحت هدایت سونوگرافی قابل انجام است اما گاهی جراحی باز هم لازم میشود.

  استفاده از کورتیکواستروییدها مانند پردنیزولون مورد بحث است. بعضی از مراجع این بیماری را یک بیماری خودایمنی میدانند و استفاده از کورتیکواسترویید ها را توصیه میکنند اما با توجه به این که تاثیر این داروها در مطالعات انجام شده نامشخص باقی مانده است، بسیاری استفاده از این داروها را کنار گذاشته اند.

  متوترکسات هم در کاهش علائم بیماری موثر بوده اما با توجه به عوارض این دارو و احتمال بالای بازگشت بیماری پس از قطع آن، استفاده از این دارو نیز توصیه نمی گردد.

  پاسخی بنویسید ←

ارسال یک پاسخ

لغو ارسال