• ۱۵ آذر ۹۶
    • 0
    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    سرطان پستان امروزه یک بیماری قابل درمان است. پس از تکمیل درمان، بیماران سالهای سال زندگی طبیعی دارند وی عوارض درمان، از جمله عوارض جراحی میتواند بیماران را رنج دهد. این امر موجب شده جراحان از ابتدای تشخیص بیماری، به فکر مشکلات پس از درمان بیماران باشند. سال ها پیش درمان جراحی سرطان پستان فقط

    ادامه مطلب ←

هورمون درمانی درسرطان پستان چیست؟

هورمون درمانی به معنی تجویز داروهای ضد هورمون استروژن است. اکثر انواع سرطان های پستان به هورمون استروژن حساس هستند و سرکوب استروژن موجب سرکوب سلولهای سرطانی می گردد و این یکی از روش های موثر درمان است.

به چه بیمارانی هورمون درمانی داده میشود؟

به بیمارانی که گیرنده هورمون استروژن و پروژسترون روی دیواره سلولهای سرطانی شان داشته باشند. این گیرنده ها با آزمایش IHC که قسمتی از آزمایشات پاتولوژی بیمار است مشخص میشوند.

هورمون درمانی شامل چه داروهایی میگردد؟

معمولا در خانمهای یائسه از مهارکننده های آروماتاز مانند لتروزول استفاده میشود و در سنین قبل از یائسگی از تاموکسیفن.

این داروها برای چه مدتی تجویز میشوند؟

معمولا به مدت پنج تا ده سال

عوارض تاموکسی فن چیست؟

مهمترین عارضه تاموکسی فن افزایش خطر بروز سرطان رحم (آندومتر) است که بیشتر در خانم های بالای ۵۰ سال دیده میشود. سایر عوارض عبارتند از افزایش خطر لخته شدن خون در رگها بدن و افزایش احتمال کاتاراکت (آب مروارید)

در خانم های یائسه توصیه میشود به جای تاموکسی فن از رالوکسی فن یا مهار کننده های آروماتاز استفاده شود.

توصیه های هنگام مصرف تاموکسی فن کدامند؟

لازم است این بیماران تحت نظر متخصص زنان باشند و از نظر وضعیت چشم ها مرتب معناینه شوند.

غیر از تاموکسی فن از چه داروهایی برای هورمون درمانی استفاده میشود؟

این داروها از دو دسته هستند داروهای ضد استروزن مانند تاموکسی فن و رالوکسی فن، و داروهای مهارکننده آروماتاز مانند لتروزول و آناستروزول

عارضه مهار کننده های آروماتاز چیست؟

خطر بروز سرطان آندمتر با مصرف این داروها بسیار کمتر از تاموکسی فن است.

عارضه اصلی مصرف این داروها کاهش تراکم استخوان است و به همین دلیل این بیماران باید از داروهایی تحت عنوان بیس فوسفونات استفاده کنند و وضعیت تراکم استخوانهایشان بررسی گردد.