• ۱۵ آذر ۹۶
    • 0
    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    جراحی زیبایی برای درمان سرطان

    سرطان پستان امروزه یک بیماری قابل درمان است. پس از تکمیل درمان، بیماران سالهای سال زندگی طبیعی دارند وی عوارض درمان، از جمله عوارض جراحی میتواند بیماران را رنج دهد. این امر موجب شده جراحان از ابتدای تشخیص بیماری، به فکر مشکلات پس از درمان بیماران باشند. سال ها پیش درمان جراحی سرطان پستان فقط

    ادامه مطلب ←

MRI چیست؟

یک روش مدرن تصویربرداری ای بدن است که تصاویر متعددی از مقاطع بدن میگیرد و میتواند این تصاویر را به صورت سه بعدی بازسازی نماید. دستگاه های MRI با استفاده از میدانهای مغناطیسی کار میکنند.

آیا MRI پستان عارضه ای هم دارد؟

عارضه خاصی تا کنون شناخته نشده اما به طور کلی عوارض دراز مدت میدان های مغناطیسی (مانند تلفن های همراه) برای بشر شناخته شده نیست.

MRI پستان در چه مواردی انجام میگیرد؟

در مواردی که در ماموگرافی و سونوگرافی شک وجود داشته باشدد و تصاویر گویا نباشند، در خانمهایی که در گروه پرخطر برای سرطان پستان قرار بگیرند و سن پایینی داشته باشند، در بررسی های خانم هایی که قبلا جراحی پستان انجام داده به ویژه آنهایی که قبلا پرتودرمانی نیر دریافت کرده باشند و موارد خاص دیگری کاربرد دارد.

آیا MRI پستان از ماموگرافی بهتر است ؟

نمیتوان گفت بهتر است به خصوص این که توانایی ماموگرافی برای دیدن رسوبات ریز کلسیم (که در تشخیص زودرس سرطان پستان بسیار با اهمیت است) بیشتر از MRI است. اما دقیق ترین روش تصویر برداری از پستان MRI است. اشکال اصلی MRI مثبت کاذب است یعنی مناطقی را مشکوک نشان میدهد که پس از نمونه برداری ویا جراحی مشخص میگردد که مشکلی وجود نداشته است.

آیا با MRI دستگاه خاصی انجام میشود؟

دستگاه ویژه ای برای انجام MRI پستان لازم نیست اما برای انجام MRI پستان لازم است که میدان مغناطیسی دستگاه حداقل یک و نیم تسلا باشد و حتمال از کویل مخصوص پستان استفاده شود یعنی از ابزار خاصی استفاده میشود که پستان ها درون آن قرار میگیرند.

آیا برای انجام MRI پستان تزریق خاصی هم انجام میشود؟

بله لازم است MRI با تزریق و بدون تزریق وریدی ماده ای به نام گادولینیوم انجام میشود.  این ماده در بیماری های کلیوی استفاده نمی شود و در بارداری و شیردهی باید با احتیاط استفاده شود.